Twórz swoją witrynę za pomocą bloków

Twórz swoją witrynę za pomocą bloków

“Malwy” - Berthe Morisot
“W Lasku Bolońskim” - Berthe Morisot
“Młoda kobieta w fiołkach” - Berthe Morisot

Dodaj wzorzec bloków

Wzo­ry blo­ków to wstęp­nie zapro­jek­to­wa­ne gru­py blo­ków. Aby dodać, wybierz przy­cisk dodaj blok [+] na pasku narzę­dzi u góry edy­to­ra. Przejdź do kar­ty Wzo­ry pod paskiem wyszu­ki­wa­nia i wybierz.

Dodaj ramkę do obrazków

Twen­ty Twen­ty-One zawie­ra sty­lo­we obra­mo­wa­nie tre­ści. W blo­ku obraz­ka otwórz panel „Sty­le” z paska bocz­ne­go edy­to­ra. Wybierz styl blo­ku „Ram­ka”, aby aktywować.

Nakładające się kolumny

Twen­ty Twen­ty-One zawie­ra rów­nież styl nakła­da­nia się na blo­ków kolumn. Po zazna­cze­niu blo­ku Kolum­ny otwórz panel „Sty­le” na pasku bocz­nym Edy­to­ra. Wybierz styl blo­ku „Nakła­da­nie”, aby wypróbować.